-->

.01 Första kontakten

Du kontaktar mig via mail eller telefon. Därefter fyller du i en hälsodeklaration.

.02 Kostregistrering.

Du fyller i kostdagbok i ett kostregistreringsprogram, med ALLT du äter och dricker under 2 veckor.

.03 Genomgång

Jag går igenom all information du har lämnat till mig i form av hälsodeklaration och kostdagbok. Därefter har vi en kontakt där jag ställer kompletterande frågor, via mail eller telefon.

.04 Analys

Jag analyserar all information. Jag arbetar fram vilka förändringar som du skulle må bra av att göra i din livsstil för att nå de mål just du är ute efter.

.05 Rådgivning.

Jag skickar dig ett dokument där allt finns samlat, konkreta förslag, analys av 28 olika näringsämnen och eventuella receptförslag. Därefter har vi ett telefonmöte där jag presenterar mina förslag till förändring. Jag ger konkreta förslag på vilka livsmedel du bör öka samt minska intaget av, för att du ska få i dig de näringsämnen just din kropp är i behov utav. Eftersom jag lägger stor vikt vid att du ska få en mental balans i kroppen så ger jag dig handfasta råd även på det planet. Allt för att du ska få de bästa förutsättningarna att uppnå dina mål.

.06 Uppföljning

Vi kommer i samråd fram till hur lång tid just du behöver innan det är dags för ett uppföljningssamtal. Vid den kontakten går vi igenom hur du tycker att din livsstilsförändring har fungerat med hjälp av de råd du fick av mig. Är det något du vill ändra, lägga till eller ta bort. Under tiden fram till uppföljningssamtalet får du givetvis kontakta mig via mail eller telefon om det uppkommer frågor.

.01 Första kontakten

Du kontaktar mig via mail eller telefon. Därefter fyller du i en hälsodeklaration.

.02 Kostregistrering.

Du fyller i kostdagbok i ett kostregistreringsprogram, med ALLT du äter och dricker under 2 veckor.

.03 Genomgång

Jag går igenom all information du har lämnat till mig i form av hälsodeklaration och kostdagbok..

.04 Analys

Jag analyserar all information. Därefter skickar jag ett dokument där jag samlar allt du behöver veta om hur din vitamin och mineralstatus ser ut, vilka livsmedel du bör öka respektive minska intaget av för att uppnå balans. I dokumentet kommer du kunna se analysen av 28 olika näringsämnen.

Copyright 2021 eb-balans